divendres, 2 d’octubre de 2015

Segona entrada de la ruta medieval. Terrassa interactiva. Ajuntament de Terrassa, 1995 (CD-ROM).

Itinerari:
1.- Carrer Gavatxons: Torre de la Muralla
2.- Carrer Gavatxons-Carrer Cremat: Torre del Palau
3.- Plaça de Mossèn Homs: Esglésies de Sant Pere
4.- Carrer Salmeron: Castell-Cartoixa de Vallparadís
5.- Carrer Serrano: Mas de la "Castlania"                                
           
            Entre els carrers Cremat i Gavatxons, a l'interior de la vila murada, trobem la Torre del Castell Palau, únic vestigi del Castell Palau de Terrassa que formava part de la línia defensiva del Llobregat. Documental­ment tenim constància de la torre l'any 1016 i, poc després, l'any 1066 es fa esment d'un palau. Degut a la seva alçada constituïa un punt estratègic de guaita sent, actualment, una fita visual des de la plaça que porta el nom de Plaça de la Torre del Palau. És una torre de planta circular amb una alçada original de 24 m. i 7'5 m. de diàmetre màxim. Consta de: semi-soterrani, amb volta de pedra i amb accés exterior a través d'una escala; tres pisos amb voltes de pedra, el primer dels quals està subdividit per un forjat de fusta, al qual s'accedeix des de la planta mitjançant una escala centrada de cargol, feta de fusta. Des d'aquest forjat entremig arrenca una altra escala de cargol d'obra, que està integrada en el gruix del mur de la torre. En resta un finestral gòtic amb guardapols i cresteria que és un afegit del segle XVI, quan la torre va perdre la seva funció defensiva. Part dels finestrals i portals de pedra tallada estan dipositats al Museu Municipal d'Art. Per últim, hi ha un terrat amb merlets (coberts per una estructura de rajoles d'estil neomudèjar) d'obra cuita que recolzen sobre una cornisa de totxo i aquesta, a la vegada, sobre una línia d'arcua­cions cegues. Aquest remat del terrat és obra del 1891. La transforma­ció interior que va configurar l'actual distribució de plantes i accessos és de mitjan s.XVII. Així mateix s'ha descobert l'accés originari de la torre medieval, al costat est, a una alçada de 7 m. i que dóna a la paret de la casa del seu costat.


 La foto està treta de: ca.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Palau_(Terrassa)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada