diumenge, 24 de gener del 2016

Sobre el cant coral a Terrassa... del curs "Societat i Institucions" impartit al Club 60 (juny 2011)

L’associacionisme coral va ser una de les  maneres d’introduir a la població en els canvis de la nova societat industrial. Aquest associacionisme en els seus  començaments estava integrat per grups d'origen obrer com els d’en Josep Anselm Clavé.
Més endavant la burgesia i l’església també van adonar-se’n que gràcies a les activitats corals podrien influir en la població.
El cant coral d'origen obrer té el seu màxim exponent en els Cors d’en Clavé, que estaven formats en l'entorn del món fabril. El moviment coral claverià tenia entre els seus propòsits, enriquir la vida cultural dels obrers, a través de la música.
A la nostra ciutat, l'any 1858, es fundava la Sociedad Coral Juventud Tarrasense adherida, ja de bon començament, a aquest moviment.
A Terrassa, la Coral Juventud Tarrasense coneguda, també, com a "Coro Vell" no es va escapar d'esdevenir un veritable cercle de relació dels obrers ni de ser clausurada, durant tres anys, després de la revolució de 1868.
El 1877, un grup escindit del "Coro Vell" creà el Coro de los Amigos.

Font: joaquimverdaguer,blogspot.com

Caracteritzava aquestes societats corals el fet que eren entitats totalment masculines i que els seus integrants eren obrers que assajaven en sortir de les fàbriques.
Malgrat l'entesa entre un sector de la burgesia i Clavé, els problemes amb les autoritats persistien, així la coral "Els Amics" no va gaudir de la legalitat necessària fins al mes de març de l'any 1891 en què el Govern Civil aprovà el seu reglament.
Quasi paral·lelament els intel×lectuals terrassencs havien adoptat els conceptes culturals del Modernisme, ideari creat a Terrassa per Alexandre de Riquer qui, posteriorment, introduí la que va ser la figura central del moviment noucentista, el músic Joan Llongueras.  Aquestes relacions entre intel·lectuals terrassencs i barcelonins van propiciar que l’Orfeó Català, creat amb la intenció de donar a conèixer la música catalana, actués diverses vegades a Terrassa, abonant d’aquesta manera el terreny per a la creació d’una coral de la mateixa naturalesa.
L'Escola Coral fundada el 1900 i dirigida per Llongueras aconseguí un gran prestigi arreu del país. El mateix any 1900, el cor prengué la decisió d’adherir-se al partit polític  Agrupació Regionalista i, un any després, Llongueras sol×licità que la massa coral es pogués convertir en un orfeó, amb la corresponent incorporació de les seccions de noies i nens.
L'Escola Coral es va convertir en la principal promotora del catalanisme local, adherit a la Lliga Regionalista, però, a partir de la crisi del catalanisme terrassenc, el 1919, s'independitzà de l'associació política i va entrar en una fase poc activa i en una profunda crisi durant la dictadura de Primo de Rivera. L'inici de la guerra civil significà la seva definitiva dissolució.
Durant el primer terç del segle XX totes les agrupacions corals de la ciutat van ampliar i diversificar les seves activitats culturals. Entre les ocupacions que s’organitzaven hem de destacar la introducció de l'esperanto, l'idioma universal creat pel Dr. Zamenhof. Darrera d’aquest idioma hi havia una ideologia que demanava la germanor entre tots els països i l’harmonia entre els pobles. L’idioma va ser molt estudiat a Catalunya i Terrassa no es quedà enrera.
La Coral Juventud Tarrasense creà una secció de cultura –que incloïa un Liceu de Música per als fills dels associats, una secció de Rítmica i Cant, una de ballets, una de teatre per a adults i una altra de teatre musical infantil- i fins a l'any 1927 va estar vinculada a la Unió de Societats i Orfeons de Clavé, continuant després el seu camí de forma independent.
El cor els "Amics“ també va organitzar cursets d'esperanto.
Pel que fa a les activitats de l'Escola Coral, Joan Llongueras fundà el 1911, una secció de Plàstica i Gimnàstica Rítmica, la primera que va funcionar a Espanya.  La Gimnàstica Rítmica va ser un dels mètodes pedagògics més interessants del Noucentisme.
L'Escola Coral va impulsar les tendències dels compositors per inspirar-se en el folklore i l'aplicació pràctica del ritme.
Font: joaquimverdaguer,blogspot.com

A més, l'Escola Coral organitzà cicles de conferències sobre temes musicals, i concerts. Pels seus locals hi van passar rellevants músics catalans i estrangers. Les sessions de concerts que van tenir més ressò van ser les Sessions Selectes d'Art que funcionaven com a cicle complet format per quatre o cinc sessions limitades als abonats a la totalitat dels concerts.
El més important d’aquestes entitats va ser la voluntat d'integració social.
Els cors d'inspiració claveriana van desplaçar els gustos populars vers uns territoris propicis al nou ordre industrial. No es diferenciaven de les corals d'altres tipus, vist que, no pretenien en cap moment protagonitzar una reacció política.
D'altra banda, l'Escola Coral superà les dimensions purament musicals i es convertí en una escola que intentà desenvolupar les qualitats de la convivència cultural.

dissabte, 16 de gener del 2016

El Gran Casino del Foment. Terrassa interactiva. Ajuntament de Terrassa, 1995

El projecte és de 31 de maig de 1920 i les obres es van acabar el 20 de març de 1921. L'autor va ser Lluís Muncunill. Es van fer obres d'ampliació el 1946 i Josep Mª Bassols, en fou l'arquitecte. És un edifici de caràcter públic recreatiu, entre mitgeres, amb planta baixa, dos pisos i semi-soterrani. Hi ha quatre obertures per planta, formant arc rodó. A la planta pis, un balcó amb balustres i a la superior finestres bifurcades mitjançant grosses columnes amb capitells corintis. La façana posterior dóna a un jardí, els arbres del qual estan disposats al voltant d'una pista de ball feta de tessel·les formant un mosaic dibuixat, seguint la tècnica romana, obra de Santiago Padrós. Aquesta façana forma un porxo amb columnes corbat cap a l'exterior, al damunt del qual es desenvolupa una tribuna, també amb columnes de capitells corintis i un terrat amb barana i gerros de pedra artificial. A l'interior hi ha un gran espai central a doble alçada sostingut per columnes clàssiques i il·luminat per llanter­na. Al saló de ball del primer pis hi ha frescos d'Obiols. El mobiliari és de l'època.


Es pot ampliar la informació a:
ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Casino_del_Foment_de_Terrassa
recordsdeterrassa.wordpress.com/tag/gran-casino/
http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=5680
A les biblioteques podeu trobar l'opuscle:
Gran Casino: 80 anys d'imatges (2000). GARRETA CLUSELLA, Jordi. Terrassa: Simó&Prado. 

dissabte, 9 de gener del 2016

Estor de la Casa Alegre. Merlet, núm. 24. Any 2005

Entre la roba de la llar de la casa Alegre es va trobar un estor de cotó i tul (MdT 23766). De color cru, és de forma rectangular i a la part superior té tres anelles metàl·liques en torsió cosides i marques d’altres sis que no es conserven. A la zona medial hi ha cosit un rectangle de tul amb les lletres CИT i a sota AIT brodades, també hi ha un estrip sobre la T. A la part inferior aquest estor té sis fistons amb passamaneria de serrell i borles allargades. Les seves mides són: 152 x 57 x 1,5 cm. i corresponen a les de la finestra del despatx d’en Francesc Alegre i Roig, l’amo de la casa.
La peça ens condueix a l’època de la guerra civil. Ens fa pensar que la Casa Alegre, durant els tres anys de conflicte, va tenir un protagonisme relacionat amb els esdeveniments polítics que vivia la ciutat i el país.
Durant els primers dies de la guerra la Casa Alegre va ser incautada pels membres del POUM que havien previst convertir-la en un ateneu per celebrar-hi conferències i instal·lar-hi una biblioteca pública. Finalment el POUM va crear amb aquesta finalitat l’Institut Maurín però just al davant de la Casa Alegre, a la residència del pintor Joaquim Vancells. Es desconeix l’ús que es féu de la casa durant aquells primers mesos però, als seus jardins hi havia un local on s’hi instal·là una impremta –Octubre- i el despatx de redacció del diari Front, l’òrgan d’expressió del POUM, que apareixia per primera vegada el 30 d’octubre de 1936.
A finals de maig de 1937, després de la persecució política a la que fou sotmès el POUM, la policia clausurava tots els seus locals: l’ex Red Room, l’ex Centre Social, la casa Vancells i, naturalment, la Casa Alegre. El 19 de juny se suspenia la publicació de Front i també era incautada la impremta. Durant uns mesos la casa restà tancada.

Però el curs de la guerra era tan desfavorable que l’Hospital no podia allotjar a tots els ferits que eren portats a Terrassa. El març de 1938 els soldats d’un dels trens provinent del Front d’Aragó eren hospitalitzats a la Casa Alegre; el 9 d’abril la sindical CNT prenia possessió de la casa. És en aquell moment que es van brodar a l’estor les sigles CИT-AIT i que es tornà a penjar a la façana principal de la casa. Tot fa suposar que la Casa Alegre es mantingué com a Hospital fins l’acabament de la guerra ja que els edificis terrassencs que foren utilitzats, total o parcialment, per hospitalitzar ferits van ser els següents: el Gran Casino, el Casino del Comerç, el Condicionament, el Cercle Egarenc i Amics de les Arts. 

divendres, 8 de gener del 2016

Distintiu de Qualitat Turística per a la Casa Alegre de Sagrera

Si la setmana passada entrava una descripció sobre la Casa Alegre de Sagrera i aquesta pensava recordar un article que vaig publicar al butlletí Merlet relacionat amb aquest habitatge senyorial, avui ens assabentem que s'ha concedit un Distintiu de Qualitat Turística a la Casa Alegre de Sagrera i que no és l'únic que té Terrassa. ¿De mica en mica Terrassa es consolida com a destinació turística?.

Deixo l'enllaç per poder llegir la notícia: http://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/hnvmFofv5TFo/content/noticia-la-casa-alegre-de-sagrera-obte-el-distintiu-de-qualitat-turistica-espanyola-en-destinacions?terrassaseotitle=La+Casa+Alegre+de+Sagrera+obt%C3%A9+el+distintiu+de+Qualitat+Tur%C3%ADstica+Espanyola+en+Destinacions

dissabte, 2 de gener del 2016

La casa Alegre de Sagrera dins Terrassa interactiva. Ajuntament de Terrassa, 1995

La casa Alegre de Sagrera té el seu origen al s. XVIII. És una antiga casa senyorial bastida al segle XVIII, constituïda per un cos de planta rectangular paral·lel al carrer, on se situen les estances nobles de la vivenda, de les quals se'n conserven tres en el seu estat original. A principis del segle XX l'edifici va ser considerablement reformat, entre 1911 i 1912 per Melcior Viñals i Josep Puig i Cadafalch, i ampliat amb dos cossos de planta baixa i dos, adossats a les mitgeres de l'anterior que conformen un pati en forma d'U, obert a un gran jardí (al que s'accedeix des del carrer Cardaire). La reforma de la façana del carrer, per on té l'accés principal, correspon a Melcior Viñals. 

Foto: ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Alegre_de_Sagrera

És simètrica, de planta baixa i dos pisos, amb dos cossos més elevats als extrems. Balcons al primer pis i un ritme de finestres a modus de galeria al segon pis. La cornisa és rica en elements ornamentals. La part de reforma interior, sobretot a la planta baixa, l'escala noble i una artística tribuna de ferro forjat amb vidrieres emplomades que dóna al pati, així com l'ampliació del darrera, és obra de l'arquitecte Puig i Cada­falch.­ Són de destacar les pintures murals del segle XVIII que decoren les sales del pis principal, amb escenes de la història de Salomó, de la Conquesta de Mèxic i d'altres escenes bíbliques. També són interessants les pintures murals noucentistes, obra d'Alexan­dre de Riquer, que decoren el saló de la planta baixa i l'escala.
Foto: Diari de Terrassa