dissabte, 10 d’octubre del 2015

La premsa a Terrassa

Entre els mesos de maig i juny de 2011 vaig impartir un curs de dues sessions "pràctiques" i quatre de teòriques al desaparegut Club 60 aleshores ja d'UNNIM. Durant el curs es van fer dues interessants visites:
a Canal Terrassa i al mNACTEC on es van poder visitar les exposicions "La fàbrica tèxtil" i "Mina Pública d'Aigües de Terrassa". 
La primera de les sessions teòriques va estar dedicada als mitjans de comunicació i a la ciutat universitària.  
Per preparar la primera part de la meva intervenció el llibre de capçalera va ser el que podeu veure en la imatge.


A continuació us deixo unes notes sobre quina ha estat la premsa terrassenca des de 1868 fins al 2011:

CURS SOCIETAT I INSTITUCIONS
Terrassa, segles XIX-XXI
       L’objectiu d’aquest curs és apropar-nos a la història d’algunes de les principals institucions i entitats que, des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat, han contribuït a gestar la societat local.
       Parlarem dels mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i TV), dels estudis universitaris, de les entitats culturals i de les institucions empresarials i de serveis públics que han contribuït a convertir Terrassa en una de les principals ciutats catalanes.

       La premsa:
És un conjunt de publicacions impreses de caràcter informatiu. La premsa ha estat també un exemple de la voluntat i la necessitat de comunicar-se amb la resta de la población.
El primer diari  -el Daily Courant- es va publicar a Anglaterra el dia 11 de març de 1702.
El primer diari català no va aparèixer fins el 1762 i ho va fer amb el nom de Diario Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y Económico. El dia 1 d’octubre de 1792 va sortir al carrer el Diario de Barcelona. Abans del 1800 es van publicar diaris a: Girona, Tarragona, Vic, Martorell, Lleida, Manresa, Cervera i Reus.
A Terrassa, va ser pels volts de novembre de 1868, quan va aparèixer la premsa escrita.
       Les tres primeres capçaleres locals van ser:
-          La Honra Nacional, octubre de 1868.
-          El Tarrasense, novembre de 1868.
-          El Republicano del Vallés, també el novembre de 1868.
Acabava de ser destronada Isabel II i s’havia proclamat la I República. S’iniciava un període de llibertat política. Per la premsa va ser un moment molt expansiu i, fins el cop d’estat del general Pavía el desembre de 1874, nombrosos partits i agrupacions polítiques van poder publicar els seus òrgans d’expressió. Era un fet insòlit.
Van ser diaris de molt curta durada i d’ideologia dispar.
       La de La Honra Nacional, es desconeix, sembla que dels partidaris del destronament d’Isabel II.
       El Tarrasense era l’òrgan dels monàrquics.  
     El Republicano del Vallés, va ser el representant de l’agrupació política Círculo Democrático Federalista.
Després del cop d’Estat del general Pavía i la proclamació d’Alfons XII a Terrassa neixen revistes i periòdics conservadors com:
-       El Genio Tarrasense (1875).
-   La Revista Tarrasense (1876-1895). Se’l considera el primer diari important que s’edità a Terrassa i, ideològicament, independent. El seu propietari era l’impressor Vicenç Cusó.
       Altres publicacions van ser:
-          El Cronista (1881)
-          El Eco de Tarrasa (1883)
-          Gaceta de la Producción Lanera (1884)
-          El Anunciador Industrial (1885)
-          El Pueblo (1885)
-          El Republicano (1885)
-          El Pensamiento Ilustrado (1886)
-          Boletín de la Cámara de Comercio de Tarrasa (1887-en curs)
-          El Tarrasense (1889)
-          Boletín del Ateneo Tarrasense (1891)
-          Hoja Dominical (1892
Entre algunes altres com les revistes culturals i satíriques:
-Lo Barret (1886-1891), la primera publicació en català de Terrassa.
-Diario de Carnaval (1892).
-La Trompeta (1892).
-L’Esparver (1894).
Eren unes publicacions de caràcter humorístic que es caracteritzaven per promocionar la cultura local (poesia, literatura, festes populars com el Carnaval).
Amb el canvi de segle es produí l’aparició de la premsa esportiva. El nou fenomen de masses necessitava diaris especialitzats per poder reforçar la seva presència.
Els primers diaris esportius de Terrassa van ser:
Tarrasa Deportiva, Sports, Vida Sportiva i Esportives (entre 1914 i 1920)
D’informació general:
       La Comarca (1892-1924)
Va passar per diferents fases però va ser el primer diari local a distribuir-se a Sabadell i Granollers. Era una publicació d’ideologia conservadora. Sense il·lustracions, llevat dels anuncis. Excepcionalment publicava algun article en català.
       El Dia (1918-1939)
D’ideologia catalanista, durant la guerra civil es convertí en l’òrgan del PSUC. Ideològicament era contrari als posicionaments de La Comarca i llegint ambdós diaris es pot conèixer les discrepàncies polítiques de l’època.
Crónica Social (1911-1936)
Va ser un altre dels grans diaris locals. Pretesament apolític era publicat pel Centre Social Catòlic.  Es va convertir en l’òrgan de la burgesia local i era partidari d’un integrisme catòlic que el va dur, durant la campanya electoral de 1936, fer aparèixer en portada un dibuix d’un treballador amenaçant-ne un altre per discrepàncies ideològiques.
L’Acció. El seu origen es troba en Acción Republicana. Es va publicar entre gener de 1933 a gener de 1939.
Era una publicació de quatre pàgines a cinc columnes i d’aparició diària. Es caracteritzava per ser ideològicament moderat, sobretot si comparem aquesta publicació amb El Dia i Crónica Social, els altres dos diaris més importants de Terrassa.
La premsa republicana: La Lucha electoral; Llivertat; Fraternidad Republicana; Futurisme; El Ciclón i Acción Republicana.
La premsa catalanista: Butlletí del Centre Catalanista; La Sembra; Cap al Ésser; Esprit Jove; El Mal Temps i Pàtria.
Revistes culturals:
La Sembra (1902-1914 i 1915) Ciutat (aproximadament 1910-1914)
Nou-Cents. Suplement de El Dia (1920-1924).
Introdueixen a Terrassa els moviments culturals del Modernisme i el Noucentisme amb col·laboracions de Joan Maragall, Josep Carner, Guerau de Liost, Joan Salvat-Papaseït, Clementina Arderiu, entre d’altres intel·lectuals catalans del moment.
Altres:
Llum Novella (1925)
Terrassa (1929-1930)
L’Abella d’Or (1927-1931)
Alegría (1925-1926). Revista infantil de caràcter tradicional i editada en castellà
Els butlletins dels centres excursionistes d’abans de la guerra civil:
Butlletí del Club Pirinenc
Butlletí del Grup Excursionista Montserrat
Butlletí del Grup Excursionista Fraternitat Republicana
Egara, del grup excursionista del mateix nom
Butlletí del Grup Excursionista La Llanterna
La Mola, del grup excursionista del mateix nom
La premsa en temps de guerra:
L’Acció, òrgan d’ERC;
El Dia d’UGT i el PSUC;
Front, portamveu del POUM;
        Vida Nueva de la CNT.
I les publicacions menors:
Democràcia
Egara Federal
Unitat
Nova Egara
Terrassa
Octubre
Amb l’entrada dels franquistes tots els diaris d’informació general van ser clausurats.
Les noves autoritats van permetre, als antics redactors de Crónica Social, l’edició de La Hoja Oficial de Tarrasa (febrer-novembre de 1939).
El dia 1 de desembre de 1939 apareixia Tarrasa.
        Tarrasa (1939-…)
Va començar amb deu col·laboradors i amb el patrocini de l’Ajuntament i l’Institut Industrial. Des dels inicis s’observa una especial dedicació a l’edició dels dissabtes. A partir de 1953 canvia la capçalera i es denomina Tarrasa Información. Augmenten els col·laboradors –arriben als 34, als anys seixanta-, les seccions i el tiratge.
Altres:
       No Importa (1942). Era el portamveu de la Falange Española.
       Patria, òrgan del Hogar del Combatiente
Res d’enfrontaments entre periòdics i cap publicació cultural de nivell, com abans de la guerra. A partir dels anys cinquanta:
       La Revista Presència (un renaixement del catalanisme i l’aparició de l’ antifranquisme des de l’església).
       Centro Excursionista de Tarrasa (el 1956 publicà els primers escrits en català).
       Lumen (bilingüe des de 1959).
La premsa de finals de la dictadura i la democràcia:
       Tarrasa Información passa a mans de Julián Sanz que canvia la capçalera per la de Diario de Tarrasa i, molt posteriorment, Diari de Terrassa.
       Apareixen revistes culturals com Al Vent; Terme o Ciutat.
       Nous diaris: L’Actualitat, El 9 Nou, El 9 Punt, entre d’altres.
       Publicacions municipals com Visquem Terrassa i l’actual premsa gratuïta o digital.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada